spływ dunajcem

Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich

Kolejne próby zorganizowania flisactwa podejmowane przez Starostwo w Nowym Targu, PTT, Straż Graniczną, Zarządy gmin nie zakończyły się powodzeniem. Chyba najtrafniej wyjaśniła przyczyny tych niepowodzeń St. Kołodziejska stwierdzając, że “praca taka nie mogła dać realnych skutków, gdyż była flisakom obca,…