Flisacy

“Celem Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich jest propagowanie flisactwa pienińskiego i popieranie swoistej kultury, wyrażającej się w strojach regionalnych, śpiewach i legendach pienińskich”. (Regulamin PSFP 1936) Flisakiem może być każdy obywatel polski mieszkający w obrębie Pienin – począwszy od 21 lat,…