Flisacy

“Celem Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich jest propagowanie flisactwa pienińskiego i popieranie swoistej kultury, wyrażającej się w strojach regionalnych, śpiewach i legendach pienińskich”. (Regulamin PSFP 1936) Flisakiem może być każdy obywatel polski mieszkający w obrębie Pienin – począwszy od 21 lat,…

spływ dunajcem

Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich

Kolejne próby zorganizowania flisactwa podejmowane przez Starostwo w Nowym Targu, PTT, Straż Graniczną, Zarządy gmin nie zakończyły się powodzeniem. Chyba najtrafniej wyjaśniła przyczyny tych niepowodzeń St. Kołodziejska stwierdzając, że “praca taka nie mogła dać realnych skutków, gdyż była flisakom obca,…

spływ dunajcem

Spływ Dunajcem

Spływ Dunajcem Magnesem od lat przyciągającym licznych turystów z kraju i zagranicy do skorzystania ze spływu Dunajcem jest wygodna forma zwiedzania Pienin. Przez piękny i uroczy krajobrazowo przełom Dunajca płynie się standartowo dwie godziny, podczas których turysta ma okazję do…