Położenie Pienin

Położenie Pienin. Pieniny wznoszą się 30 km na północny wschód od Tatr. Pas ten ciągnie się na długości 100 km i składa się według  obliczeń z przeszło 1000 skał przeróżnych kształtów i nazw. Same Pieniny tworzą niewysokie, lecz dobrze wyodrębnione…

Spływ Dunajcem a Pieniny

Pieniny stanowią najwyższą i najbardziej urozmaiconą krajobrazowo część pienińskiego pasa skałkowego, ciągnącą się na długości prawie 600 km, od okolic Wiednia po Marmaroszę w Rumunii. Aby chronić niezwykłe wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe utworzono w Pieninach już na początku lat…