przelom dunajca

Park Narodowy w Pieninach

Bogactwo pienińskiej przyrody i zachowanie wielu jej zespołów w stanie naturalnym a nawet pierwotnym sprawiły, że już około 1920 r. zrodziła się idea utworzenia w Pieninach parku narodowego. Wstępny projekt powstał w latach 1921—22, w tym czasie utworzono też (w…