Roślinność Pienin

Niezwykłe urozmaicenie rzeźby Pienin powoduje różnice w mikroklimacie poszczególnych zakątków, co z kolei wywiera wpływ na zróżnicowanie flory i fauny pienińskiej, w dodatku na licznych stanowiskach zachowanej tu w stanie niemal pierwotnym. Pod względem bogactwa wegetacji są Pieniny prawdziwym unikatem….