Spływ Dunajcem a Pieniny

Pieniny stanowią najwyższą i najbardziej urozmaiconą krajobrazowo część pienińskiego pasa skałkowego, ciągnącą się na długości prawie 600 km, od okolic Wiednia po Marmaroszę w Rumunii. Aby chronić niezwykłe wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe utworzono w Pieninach już na początku lat…